نرم افزار آریا

فروشگاه نرم افزار آریا

محصولات یا خدمات قابل عرضه :  ارائه نرم افزار های رستورانی و فروشگاهی ،تجهیزات فروشگاهی ،دستگاه های تاچ پوز ، پرینتر حرارتی ، بارکد خوان ، پرینتر لیبل زن و ترازو دیجیتالی

نرم افزار رستورانی و فروشگاهی ،تجهیزات فروشگاهی ،دستگاه های تاچ پوز ، پرینتر حرارتی ، بارکد خوان ، پرینتر لیبل زن و ترازو دیجیتالی

 

 

سایر واحدهای این طبقه