کامپیوتر کوثر

دفتر اداری کامپیوتر کوثر

محصولات یا خدمات قابل عرضه : توزیع قطعات کامپیوتر و لپ تاپ ، نماینده رسمی و دفتر توزیع محصولات (سازگار ، آواژنگ ، لایف برد ، گرین ، مادیران ، آونگ ، ماتریکس)

توزیع قطعات کامپیوتر و لپ تاپ ، نماینده رسمی و دفتر توزیع محصولات (سازگار ، آواژنگ ، لایف برد ، گرین ، مادیران ، آونگ ، ماتریکس)

 

 

سایر واحدهای این طبقه