بازرگانی کامپیوتر پارسه

فروشگاه بازرگانی کامپیوتر پارسه

محصولات یا خدمات قابل عرضه : انواع  لپ تاپ ، موبایل ، تبلت ، لوازم جانبی و ماشین های اداری ، خدمات نرم افزاری و سخت افزاری

لپ تاپ ، موبایل ، تبلت ، لوازم جانبی و ماشین های اداری ، خدمات نرم افزاری و سخت افزاری

 

 

سایر واحدهای این طبقه